Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on alates Venemaa jõhkrast sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril tegelenud aktiivselt Ukraina kodanikest üliõpilaste abistamisega ning pakkunud õppimisvõimalusi Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele.

Oleme kevade ja suve jooksul erinevatele muusikaerialadele vastu võtnud kokku 20 uut Ukraina üliõpilast. Enamik neist alustab oma õpinguid EMTA-s selle õppeaasta alguses. Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldatud toetusele on EMTA-l võimalik luua neile 2022/23. õppeaastaks tasuta õppekohad. Kokku õpib akadeemias praegu 24 Ukraina üliõpilast.

Ukraina üliõpilastel on võimalik õppida nii eesti- kui ka ingliskeelsetel õppekavadel. EMTA pakub üliõpilastele eesti keele süvaõpet ja inglise keele oskuste täiendamise võimalust.

Ukraina kodanikest üliõpilastel on võimalus taotleda vajaduspõhist eritoetust. Saabuvatele üliõpilastele maksab EMTA lisaks ühekordset rahalist toetust.

Kuigi 2022. aasta korraline vastuvõtt on lõppenud, on Ukraina sõjapõgenikel jätkuvalt võimalik taotleda vastuvõttu VÕTA alusel. Eelkõige kehtib see nende Ukraina üliõpilaste kohta, kelle õpingud on kodumaal sõja tõttu katkenud. Vastuvõtt EMTA-sse sõltub vabade õppekohtade ja õppimisvõimaluste olemasolust konkreetsel erialal.

Kontakt Ukraina kodanikele:
Tiina Uibo
Välisüliõpilaste nõustaja
tiina.uibo@eamt.ee
+372 6675 722

Psühholoogiline abi:
Elina Kivinukk
EMTA psühholoog
elina.kivinukk@eamt.ee

Täiendav info Ukraina sõjapõgenikele: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele