Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) on vapustatud sündmustest, mis praegu Ukrainas seoses Venemaa agressiooniga aset leiavad.

23. märtsil võttis EMTA senat vastu otsuse, et 2022/2023. õppeaastal ei saa ülikooli õppima kandideerida Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanikud, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega rahvusvahelist kaitset. Eestis juba õppivaid üliõpilasi otsus ei puuduta.

EMTA teeb endast kõik, et anda panus Ukrainast pärit tudengite abistamisse, lähtudes seejuures Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seisukohtadest Ukraina põgenike vastuvõtmise, neile sotsiaalsete tagatiste ja õppimisvõimaluse pakkumise osas. Seoses sellega on akadeemia kinnitanud erisused stipendiumite ja õppetoetuste taotlemisel, määramisel ja maksmisel. EMTAs juba õppivatele Ukraina üliõpilastele pakub akadeemia tuge ja psühholoogilist nõustamist.

Ukraina toetuseks toimus 6. märtsil EMTA suures saalis ka heategevuskontsert, kus esitati eesti ja ukraina autorite loomingut ning mille piletitulu annetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond Eesti Punase Risti abiga Ukraina elanike toetuseks.