Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektorikandidaatide esitamise tähtaeg oli 31. märts kell 17.00. Vastavalt EMTA rektori valimise eeskirjale pidid kandidaadid tänaseks esitama  valimistoimkonnale oma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks ning tegevuskava rektoriameti ajaks.

EMTA rektori valimistoimkond registreeris rektori kandidaatideks klaveriosakonna professori Ivari Ilja, muusikateaduse osakonna professori Kerri Kotta, instrumentaalkammermuusika keskuse professori Marje Lohuaru ja puhkpilliosakonna professori Toomas Vavilovi.

Kandidaate võisid valimistoimkonnale esitada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilised üksused, vähemalt ¼ akadeemia nõukogu liikmetest või vähemalt 8 akadeemia professorit ühisavaldusega ning akadeemia ametisolev ja endised rektorid avaldusega.

Professor Ivari Ilja kandidatuuri esitasid keelpilliosakond, dirigeerimisosakond, klaveriosakond, lauluosakond ning vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus, samuti kaheksa korralist professorit ühisavaldusega. Professor Kerri Kotta kandidatuuri seadsid üles muusikateaduse osakond ja kompositsiooniosakond. Professor Marje Lohuaru esitajateks olid instrumentaalkammermuusika keskus ja varajase muusika keskus, samuti kaheksa korralist professorit ühisavaldusega. Professor Toomas Vavilovi kandidatuuri seadis üles puhkpilliosakond.

Rektorikandidaatide avalik väitluskoosolek toimub 25. aprillil kell 15.00 EMTA kammersaalis C-405.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor valitakse ametisse akadeemia valimiskogu istungil 3. mail algusega kell 15.00 EMTA kammersaalis. Uue rektori ametiaeg algab 1. septembril ja kestab viis aastat.

 

Täpsemat teavet valimiste kohta saab EMTA kodulehelt ning valimistoimkonna esimehelt René Eesperelt (reneeespere@hot.ee).