Täna, 30. märtsil kogunes virtuaalselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat, et arutada õppetöö korraldamist riiklikus eriolukorras ning otsustas muuta 2019/2020. õppeaasta akadeemilist kalendrit.

Sealhulgas pikendas senat käesoleva semestri kestust, kuulutades välja erakorralise neljanädalase õppevaheaja 6. aprillist kuni 3. maini, mistõttu lükkub kevadsemestri lõpp edasi nelja nädala võrra 19 juulini. EMTA tänavune lõpuaktus on planeeritud toimuma EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis 18. juulil kell 16.

Otsuste tegemisel lähtus senat nii arengutest riiklikus eriolukorras, senisest kogemusest distantsõppe korraldamisel kui ka akadeemias õpetavate erialade spetsiifikast. “Ametlikult on kõigis õppeasutustes välja kuulutatud distantsõpe, mis on meilgi tänu paljude õppejõudude kiirele ümberorienteerumisele ja loovale suhtumisele hästi käima läinud. Samas peame tunnistama, et mitmetel erialadel ja paljudes praktilistes ainetes ei ole ootamatult alanud distantsõpe eriti tulemuslik või ei olegi seda tänastes oludes võimalik läbi viia,” seletab EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas.

Muusikaõpe on iseäralik ning mitmeid instrumente või erialasid ei olegi võimalik kodustes tingimustes harjutada. Samuti nõuavad paljud praktilised looverialad edasijõudmiseks asjaosaliste tihedat koostööd ja kontakti. “Hetkel puudub kindel teadmine, kui kaua eriolukorrast tulenevad piirangud jätkuvad, kuid peame juba praegu otsustama, kuidas õppetöö käesoleval semestri korraldada, et tagada õppetegevuse tulemuslikkus,” lisab Pärtlas.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat on akadeemia kõrgkooli otsustuskogu, kes vastutab akadeemia teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati esimees on rektor, liikmeteks teised rektoraadi liikmed, õppeosakonna juhataja, doktorinõukogu esimees ja aseesimees, akadeemiliste osakondade juhid, samuti üliõpilaste esindajad.