12.-16. augustil toimus Haapsalus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suvekursus. Meistrikursusi viisid läbi EMTA klaveriosakonna pedagoogid prof Peep Lassmann, prof Ivari Ilja, dots Mati Mikalai, lektor Age Juurikas ja lektor Mihkel Poll.

Kursuste raames toimusid lisaks tundidele õppejõudude kontsert Uuemõisa mõisas ja õpilaste kontserdid Haapsalu Muusikakoolis ning Uuemõisa mõisas.

Kursustel osales kokku 25 õpilast Tallinna Muusikakeskkoolist, Elleri-koolist, Otsa-koolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast.

Kursus toimus koostöös C. Kreegi nim Haapsalu Muusikakooli,  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täiendkoolituskeskuse, Eesti Klaveriõpetajate Ühingu ja Eesti Pianistide Liiduga. Kursuse toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.