Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia osaleb XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” sündmustel, tervitades akadeemias üle Eesti kulgenud teekonnal laulu- ja tantsupeotuld. EMTA sümfooniaorkester võtab laulupeo teise päeva kontserdil sisse saateorkestri rolli. 

Laulupeo avakontsert 6. juulil on pühendatud õpetajale. Laulupeo 150. juubeliaastal tehakse kummardus muusikaharidusele ja -õpetajatele, tänu kellele on saanud pidude traditsioon jätkuda. Täna jõudis laulupeotuli Naissaarelt Tallinnasse ning teekond viis tule Tallinnas koolidesse, kus on muusikuteed alustanud tänased laulupeodirigendid.

Kell 14 saabus sümboolne tõrvik Eesti Kooriühingu presidendi ja EMTA kooridirigeerimise õppejõu Hirvo Surva kätes laulu ja muusika saatel EMTA ette, kus tule võttis üle EMTA rektor Ivari Ilja. Esinesid nii Aavo Otsa brass kui ka EMTA puhkpilliorkester dirigent Toomas Vavilovi juhtimisel.

Foto autor Rasmus Kooskora

“Laulupeokultuur – see on nagu võimas tuumareaktor, mis on toitnud ja toidab meie muusikakultuuri elujõudu ning põlvkondadevahelist energiavahetust, hoides seda viljastavas liikumises,” sõnas Ilja üritusel peetud kõnes, “Täna kasvatame akadeemias dirigente, õpetajaid, heliloojaid, lauljaid ja interpreete, kellest paljud annavad juba nii täna kui ka tulevikus oma panuse laulupidude traditsiooni jätkumisse ja arengusse.”

Nädala lõpus täidab laulupeo teise päeva kontserdil esindusorkestrina saateorkestri ülesannet Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester. Kontsertmeister on EMTA viiuli eriala üliõpilane Toomas Hendrik Ellervee.

EMTA sümfooniaokestri juhi Rain Vilu sõnul on tegemist ühtaegu suure vastutuse ja auga: “Pole vajadust selgitada, kuivõrd eriline ja tähendusrikas sündmus on laulupidu inimestele Eestis ja kaugemalgi. Kahtlemata tajume seda vastutust mängides, kuid samaväärselt mõjukas on ka sündmuse ülevus ja rõõm. Oleme väga tänulikud selle väärika esinemisväljundi eest.” Vilu kinnitusel on repertuaar selge ning käsil on prooviperiood.

EMTA sümfooniaorkester osales esindusorkestrina edukalt samuti 2017. aasta noorte laulupeol “Mina jään”.

Fotogalerii, fotograaf Rasmus Kooskora.