Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tulevaseks rektoriks valiti professor Ivari Ilja

Täna, 3. mail 2017 valis EMTA valimiskogu akadeemia tulevaseks rektoriks klaveriosakonna professor Ivari Ilja.

Ivari Ilja sai esimeses hääletusvoorus valimiskogult 30 poolthäält. Valituks osutumiseks piisanuks 28 häälest.

Valimiskogusse, mis koosneb akadeemia nõukogu hääleõiguslikest liikmetest, kuratooriumi liikmetest, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavatest korralistest professoritest ja juhtivteaduritest ning üliõpilaste esindajatest, kuulus 70 liiget. Hääletussedeleid jagati välja 55.

Rektoriks kandideerisid neli professorit: Ivari Ilja, Kerri Kotta, Toomas Vavilov ja Marje Lohuaru.

Hääletamisele eelnenud sõnavõtus tänas Ivari Ilja oma kaaskandidaate ning rõhutas, et kõiki on kannustanud soov muuta akadeemia paremaks, minna edasi, otsida ja leida uusi vaatepunkte. „Avatuses ja kaasatuses peitub võti, mis lubab inimeste võimetele toetudes muutusi ellu kutsuda, luua uusi keskkondi, uut õhustikku, vabastada ja rakendada akadeemia liikmeskonna energia ja loovus suurte eesmärkide poole liikumiseks.“

Professor Ivari Ilja ametiaeg algab 1. septembril 2017.