Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 30. juunil. Avaldusi esitati kokku 343.

Bakalaureuseõppesse laekus 136 avaldust, millest 47 esitati ingliskeelsetele õppekavadele. Vastu võeti 92 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 66 ja ingliskeelsetele õppekavale 26 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus 172 avaldust, neist ingliskeelsetele õppekavadele 109 avaldust. Vastu võeti 117 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 70 ja ingliskeelsetele õppekavadele 47 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 21, millest 12 esitasid välismaalased. Vastu võeti 3 nooremteadur-doktoranti.

Kokku esitati immatrikuleerimiseks 212 uut üliõpilaskandidaati.

Populaarsemad erialad olid bakalaureuseõppe eestikeelsetest õppekavadest helilooming ja muusikatehnoloogia, muusikapedagoogika, keelpillid, jazzmuusika ja laul, magistriõppes interpretatsioonipedagoogika, helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja jazzmuusika.

Populaarsemad erialad ingliskeelsetest õppekavadest olid bakalaureuseõppes helilooming ja muusikatehnoloogia, laul ja jazzmuusika ning magistriõppes kultuurikorraldus, klahvpillid ning helilooming ja muusikatehnoloogia.

Küllaltki suur oli ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaal. Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Hiina, Läti, Soome, Hispaania, Leedu, Portugal, Türgi, Ukraina, Lõuna-Korea, Itaalia, Suurbritannia, Armeenia, Gruusia, Serbia, Makedoonia, Saksamaa, Poola, Horvaatia, Kreeka, Poola, Küpros, Tšiili, Kasahstan, Pakistan, Nigeeria.

Täiendav vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks toimub  järgmiste erialade vabadele õppekohtadele:

Kooridirigeerimine (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Pärimusmuuusika (bakalaureuseõpe)
Muusikauuringud ja -korraldus (bakalaureuseõpe)
Puhkpillid ja löökpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Klahvpillid (bakalaureuseõpe, magistriõpe)
Varajane muusika (magistriõpe)
Kaasaegne improvisatsioon (magistriõpe)
Kultuurikorraldus (magistriõpe)

Avaldus koos vajalike dokumentidega tuleb saata hiljemalt 20. augustiks e-posti aadressile vastuvott@eamt.ee

Avalduse vorm asub siin.

Sisseastumiseksamid toimuvad 21.–25. augustini.