Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 4. juulil. Sel aastal esitati sisseastumisavaldusi kokku 825, immatrikuleerimiseks esitati 261 üliõpilaskandidaati.

Bakalaureuseõppesse laekus kokku 572 avaldust, millest 73 esitati ingliskeelsetele õppekavadele. Vastu võeti 130 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 103 ja ingliskeelsetele õppekavale 27 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus kokku 231 avaldust, neist ingliskeelsetele õppekavadele 120 avaldust. Vastu võeti 126 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 66 ja ingliskeelsetele õppekavadele 60 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 22, millest 16 esitasid välismaalased. Vastu võeti 5 doktoranti.

„Bakalaureuseõppe eestikeelsetest õppekavadest oli populaarseim lavakunsti näitleja õppesuund, kuhu esitati kokku 324 avaldust. Samuti olid populaarsed lavastaja õppesuund, muusikapedagoogika ning keelpilli erialad. Magistriõppes esitati kõige rohkem sisseastumisavaldusi teatrikunsti ja teatripedagoogika, interpretatsioonipedagoogika ning keelpillide erialadele,“ sõnab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas ning lisab: „Erialati oli konkurss küll erinev, kuid kokkuvõttes võib vastuvõttu lugeda kordaläinuks.“

Ingliskeelsetest õppekavadest olid bakalaureuseõppes populaarsemad helilooming ja muusikatehnoloogia, keelpillid ja puhkpillid ning magistriõppes kaasaegsete etenduskunstide (CPPM), nüüdismuusika interpretatsiooni ja loome(CoPeCo) ning laulu eriala.

Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Ukraina, Soome, Taani, Norra, Läti, Leedu, Hiina, Lõuna-Korea, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Belgia, Poola, Saksamaa, Türgi, USA, Suurbritannia, Mehhiko, Iraan, Kreeka, Austraalia.

Üliõpilaskandidaatidel on aega õppimaasumisest teatada 7. juulini.

Täiendav vastuvõtt toimub bakalaureuseõppe muusikapedagoogika erialale ja bakalaureuse- ja magistriõppe puhkpilli ja löökpilli erialadele. Avalduste esitamise tähtaeg SAIS-is on 21. august. Sisseastumiseksamid toimuvad 24. augustil.

Rohkem infot: Sisseastumise ajakava ja üldinfo

2021. aastal esitati bakalaureuseõppesse 154 avaldust, vastu võeti 100 üliõpilaskandidaati. Magistriõppesse laekus 193 avaldust, vastu võeti 126 üliõpilaskandidaati. Doktoriõppesse esitati 25 avaldust, vastu võeti 6 doktoranti.