Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) annab reedel, 2. septembril k.a tudengitele üle 2016/2017. õppeaasta stipendiumid (á 2000 €).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast saavad stipendiumi muusika interpretatsiooni magistriõppe üliõpilane Tiit Joamets (soovitaja löökpilliõppejõud Vambola Krigul) ning EMTA ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikapedagoogika ühisõppekava magistrant Ainar Toit (soovitaja muusikaosakonna juhataja Marko Mägi).

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes k.a aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta bakalaureuseastme, integreeritud õppe eelviimase aasta või magistriastme 1. aasta üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 4. maiks 2016.

Stipendiumid antakse üle pidulikul aktusel reedel, 2. septembril 2016 kell 17 Tartus Rotalia majas (Tähe tn 3).

Üldse saavad selleks õppeaastaks avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, EMTA ja EKA) üliõpilased fondist kokku 50 stipendiumi kogusummas 100 tuhat eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele. Viimasel viiel aastal on see summa kokku olnud pool miljonit eurot.

Edu õpingutes stipendiaatidele ja tänu nende soovitajatele/juhendajatele!

Aktuse kava (.pdf)

Täiendavalt fondist ja rahastajatest:
Rotalia veebilehelt http://www.rotalia.ee/et/fondid/foundation.html
Sirje Mark, fondi stipendiumide komitee sekretär
e-post: sirje.mark@ut.ee