Laupäeval, 23. aprillil toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev, mis on pühendatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse emeriitprofessor akadeemik Jaan Rossi 65. sünnipäevale. Tartu päeva ettekanded peegeldavad Jaan Rossi teaduslikke ja loomingulisi tegevusvaldkondi.

PÄEVAKAVA

8.00 Buss Tallinnast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurest (kontakt: Marju Raju, marju.raju@eamt.ee)
10.30-11.00 saabumine Tartusse kirjandusmuuseumisse, tervituskohv
11.00-12.00 Jane Ginsborg’i (UK) plenaarettekanne „In celebration of Jaan Ross: Perspectives on ESCOM and Musicae Scientiae“
Jane Ginsborg on Royal Northern College of Music teadusdirektor ja sealse muusika-uuringute keskuse juht
12.00-12.30 Pärtel Lippus „Foneetika seminaridest Tartu Ülikoolis“
Pärtel Lippus on Tartu Ülikooli eesti foneetika kaasprofessor
12.30-13.00 Allan Vurma „Jaan Ross – juhendaja ja kolleeg“
Allan Vurma on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapsühholoogia professor
13.00-13.15 kohvipaus
13.15-13.45 Irina Belobrovtseva „Täies vastavuses Murphy seadusele: Jaan Ross ilukirjanduse tõlkijana“
Irina Belobrovtseva on Tallinna Ülikooli slaavi keelte ja kirjanduse professor
13.45-14.15 Tõnu-Andrus Tannberg „Seda džassi on vaja kõvasti liistu peale tõmmata, et temast nõukogude džäss saaks“. Arhiivipudemeid muusikaelu parteilisest ohjamisest 1946. aasta septembris.
Tõnu-Andrus Tannberg on akadeemik ja Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor
14.15-15.15 lõuna
15.15-16.00 ekskursioon kirjandusmuuseumis
16.00-17.30 Vestlusring „Kelle südames leidub koht Adornole?“. Osalevad Jaan Ross, Tarmo Jüristo, Indrek Ojam ja Mikko Lagerspetz. Vestlusringi juhib Marju Raju
Mikko Lagerspetz on Turu rootsi ülikooli sotsioloogiaprofessor
Indrek Ojam on Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja kultuuriteaduste doktorant
Tarmo Jüristo on ühiskonnateadlane, kolumnist ja SA Liberaalne Kodanik (SALK) juht
Marju Raju on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapsühholoogia teadur
Vestlusring on osa Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli avatud kursusest „Kuidas kõnetab Adorno „Uue muusika filosoofia“ meid täna“. Jaan Ross tõlkis selle Adorno teose eesti keelde 2020. aastal.
17.30-18.00 lõpetamine
Buss Tallinnasse

Jaan Ross on sündinud 5. aprillil 1957. aastal Tartus matemaatik Maimo Rossi ning Eesti nüüdisaegse atmosfäärifüüsika rajaja akadeemik Juhan Rossi peres. Omandanud Tartus põhihariduse ning lõpetanud ka Tartu Lastemuusikakooli klaveriklassi Nelly Mägi (Asteli) juures, jätkas ta õpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis muusikateooria alal, mille lõpetas 1975. aastal. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetas ta 1980. aastal cum laude muusikateadlase ja pedagoogina. 1988. a kaitses Jaan Ross kunstiteaduste kandidaadi väitekirja „Konsonantsuse objektiivsed eeltingimused muusikas“ Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias ning 1992. a psühholoogiadoktori väitekirja Turu rootsi ülikoolis. Aastail 1993–1996 oli Jaan Ross Eesti Keele Instituudi teadusdirektor, 1996–1999 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan, 2003–2006 TÜ kunstide osakonna juhataja. 1993–2015 oli ta TÜ professor ning 1995–2021 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor. 2021. aastal emeriteerus Ross Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti Jaan Ross 2003. aastal. Akadeemik Rossi peamiseks uurimisvaldkonnaks on muusika taju ja tunnetuse ning muusikahelide objektiivse kirjeldamisega seotud probleemid: läänemeresoome regiviiside temporaalne struktuur, akustilise analüüsi rakendamine laulja vokaaltehniliste probleemide lahendamisel, helikõrguse taju iseärasused, kuulmisillusioonide taju iseärasused, konsonantsitaju objektiivsed eeltingimused. Jaan Ross on mitmete Eesti ja välismaa teadusühingute liige. 2009–2018 oli ta Euroopa Kognitiivsete Muusikateaduste Ühingu (ESCOM) juhatuse liige ning 2009–2015 Eesti ülikoolidevahelise kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli juht. Samuti on ta ajakirjade Musicae Scientiae, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Res Musica ja Akadeemia ning Proceedings of the Estonian Academy of Sciences toimetuskolleegiumi liige. Jaan Ross on avaldanud umbes 200 teaduspublikatsiooni, olnud mitmete magistri- ja doktoritööde juhendajaks, oponeerinud ja eelretsenseerinud doktoriväitekirju Cambridge’i, Yorki, Tartu, Tallinna, Tampere ja Helsingi ülikoolis ning Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias. Jaan Ross on tõlkinud eesti keelde erialast ja vene kaasaegset ilukirjandust (Vladimir Voinovitš, Andrei Gelassimov, Jevgeni Griškovets, Mihhail Šiškin, Andrei Ivanov, Marina Palei ja Viktor Pelevin). Akadeemik Rossi tööd on tunnustatud Eesti Heliloojate Liidu muusikateaduse aastapreemiaga (1992), Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga (2001 ja 2020) ning Eesti Muusikanõukogu aastapreemiaga (2007). 2001. aastal autasustati teda Eesti Vabariigi Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.