Täna koguneb Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse rektorite nõukogu koosseisus Mait Klaassen (EMU), Tiit Land (TLU), Jaak Aaviksoo (TALTECH), Toomas Asser (UT), Mart Kalm (EKA) ja Ivari Ilja (EMTA), et allkirjastada doktoriõppe kvaliteedilepe, millega piiritletakse, kuidas doktoritööd tulevikus nähakse. 

Kokku lepitakse doktoriõppe arendamise põhimõtted ja uued miinimumnõuded doktoritöödele. Lisaks teadusartiklitele võivad doktoritöö osadeks olla ka patendid või patenditaotlusted ning muud rakenduslikud lahendused (nt insener-tehniline või tarkvaralahendus), samuti loometöö (nt avalik linastus, etendus, näitus või muu rahvusvahelisele publikule avatud esitus).

Sel moel saab doktorant kui alustav teadus- ja arendustöötaja senisest paremini teha doktoritööd konkreetsete ettevõtete või avaliku sektori asutuste heaks ja nende juures. Nii aitab doktorantuur panustada ka kõigi nende organisatsioonide innovaatilisuse suurendamisse.

Ülikoolidele on jätkuvalt oluline Eesti doktoriõppe ja doktoritööde rahvusvaheliselt võrreldav hea tase ning kindlus, et see annab noortele võimaluse ka akadeemilises sektoris edukat karjääri alustada. Ülikoolide ühine eesmärk on, et valdav osa Eesti doktorantidest töötaks tulevikus nooremteaduri ametikohal või teeks koostöölepingu alusel teadus- ja arendustööd era- või avaliku sektori asutuse jaoks ning saaks selle töö eest ka mõistlikku tasu.

See eeldab, et riik asendaks doktoranditoetused nooremteadurite töötasudega tasemel, mis arvestaks doktorantide kvalifikatsiooni ning võimaldaks tööle pühenduda. Praegune doktoranditoetus jääb õige pea jalgu alampalgale. Ülikoolid seisavad ühiselt selle eest, et ka riik ise väärtustakse teadus-, arendus- ja loometood.

Rektorite Nõukogu on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on koostöös edendada Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes.

Leppe tekst

Foto: Jaanus Lensment, Delfi