12.–13. mail toimub Tartus Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents “Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris”, mis toob kokku üle saja teadlase. Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis toimuval konverentsil arutatakse, mida on eriomast ja mida ühist (inter)subjektiivsusel keeles, kirjanduses, rahvaloomingus, muusikas, filosoofias ja arvutisuhtluses.

Subjektiivsus ja intersubjektiivsus kuuluvad igasuguse suhtlemise ja loomingu põhiolemusse. Subjektiivsus seisneb kõige üldisemalt selles, et kõneleja ja kirjutaja, autor või esitaja mitte ainult ei anna edasi sisu, vaid väljendab ka ennast, põimides oma teksti ja loomingusse hoiakuid, hinnanguid ja emotsioone. Intersubjektiivsus on aga teksti või teosesse põimitud suhestumine suhtluspartneritega: kuulajaga, lugejaga, publikuga, kaasesitajaga, teise tegelasega teoses, teise teosega. Nii ühendavad need nähtused ka Eesti-uuringute Tippkeskuse eri tegevusvaldkondi.

„Laiemas tähenduses juhatavad subjektiivsus ja intersubjektiivsus suhtluses dialoogi, kõneks tulevad dialoogipidamise erinevad viisid ja võimalused, näiteks võib kuulata ettekandepaneele (eba)viisakusest ja (inter)subjektiivsusest, eri registritest ja tekstitüüpidest, regilauludest nublu räppmuusikani, eakate kõnest sõjaaegsete armastuskirjade või religioossete uskumusteni. Muidugi ei jää puudutamata subjektiivsuse aspekt koroonapandeemia aegses suhtluses, puudutagu see keelekasutust praktilistes käitumisjuhistes või sõnamängu internetimeemides,“ sõnas Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht Piret Voolaid. Konverentsi plenaaresinejad on Henrik Bergqvist (Stockholmi Ülikool, Rootsi) ja Władysław Chłopicki (Jagiellooni Ülikool, Poola).

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on konverentsil esindatud kahe paneeliga:

Neljapäev, 12. mai
Muusika jääb, suhtumine muutub I   
Mod. Marju Raju

11.30 Seto vanema rahvalaulu kirjeldused 19. sajandil ja tänapäeval
Karin Vau

12.00 Miina Härma kuvand ja loomingu retseptsioon ning nende muutumine aastatel 1882-1919
Anita Maasalu

12.30 Päikesekujundid Arnold Schönbergi, Artur Kapi ja Dmitri Šostakovitši muusikas: ekstaas, panegüürika ja poliitika
Aare Tool

13.00 Uudisteoste hindamine kohalikus ja üleliidulises loomeliidus 1960. aastate algul: Jaan Räätsa „Kosmilise sümfoonia“ ja Arvo Pärdi „Nekroloogi“ juhtum
Anu Kõlar

Muusika jääb, suhtumine muutub II
Mod. Janika Oras

14.00 Subjektiivsuse väljendumisest muusikakriitikas erinevas ühiskondlik-poliitilises kontekstis Aurora Semperi kontserdiarvustuste põhjal
Meeta Morozov

14.30 Naiste kogemus Tallinna pungiskeenedes üleminekul sovetlikust ühiskonnast postsovetlikku
Brigitta Davidjants

15.00 Millega nublu meid ära hookis?
Marju Raju

15.30 Vokalistide võimalused teksti arusaadavuse parandamisel – uurimisprojekti tutvustus
Allan Vurma, Marju Raju, Jaan Ross, Einar Meister (TTÜ), Lya Meister (TTÜ), Tuuri Dede

Kõiki ettekandeid on võimalik jälgida esimesel päeval MS Teamsi kaudu ja teisel päeval Zoomi kaudu. Veebilingid leiate kavast.

Konverentsi koduleht: https://www.folklore.ee/CEES/2022/

Allikas: Eesti Kirjandusmuuseum