Septembris toimus III Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kultuurifoorum, kus osales Zhejiang’i Muusikakonservatooriumi (ZJCM) kutsel ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema. Muusikaharidust käsitlevast foorumist võtsid osa 16 Kesk- ja Ida-Euroopa ning Hiina muusikakõrgkoolide rektorid ja prorektorid.

Muusikakõrgkoolide rektorite ja prorektorite foorumil arutati, millised on koolide koostöövõimalused muusikapärandi tutvustamise, õppereiside ja teiste pikaajaliste ühistegevuste suunal. Foorumi jooksul loodi Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide Muusikakultuuri Liit, mille eesmärk on luua vastastikku kasulik partnerlussuhe teabe levitamiseks ja resursside jagamiseks.

Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide Muusikakultuuri Liidu asutajaliikmed olid:

 1. Zhejiang’i Muusikakonservatoorium (Hiina)
 2. Albaania Kunstiülikool
 3. Uus Bulgaaria Ülikool
 4. Zegrebi Ülikool (Horvaatia)
 5. Janáčeki nimeline Muusika- ja Etenduskunstide Akadeemia Brno’s (Tšehhi)
 6. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 7. Liszt Ferenc’i nimeline Muusikaakadeemia (Ungari)
 8. Jāzeps Vītols’i nimeline Läti Muusikaakadeemia
 9. Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia
 10. Goce Delchhev’i nimeline Ülikool Shtip’is (Makedoonia)
 11. Montenegro Ülikooli Muusikaakadeemia
 12. Fryderyk Chopin’i nimeline Muusikaülikool (Poola)
 13. Bukaresti Riiklik Muusikaülikool (Rumeenia)
 14. Belgradi Kunstiülikool (Serbia)
 15. Bratislava Riiklik Konservatoorium (Slovakkia)
 16. Ljubljana Ülikool (Sloveenia)