22. detsembril 2020 kinnitas akadeemia nõukogu uue arengukava, mis määratleb muusika- ja teatriakadeemia rolli ühiskonnas, missiooni, visiooni ja põhiväärtused ning olulisimad eesmärgid ja tegevussuunad aastani 2025.

Akadeemia mitme eelmise arengukava suur eesmärk – saalikompleksi väljaehitamine – on nüüdseks täidetud. Õppe- ja loometöö tingimusi oluliselt parandanud ja akadeemia nähtavust ühiskonnas laiendanud kontserdi- ja teatrimaja avati pidulikult akadeemia 100. sünnipäeval. Täidetud on ka mitmed teised eelmise arengukava olulised eesmärgid. Kuid maailm muutub kiiresti ning Eesti ühiskonna areng ja globaalsed väljakutsed panevad meid seadma uusi sihte, et muusika- ja teatriakadeemia täidaks jätkuvalt oma missiooni Eesti haridus- ja kultuurielus.

Uue arengukavaga seab akadeemia endale viis strateegilist eesmärki, mis on seotud eelkõige akadeemia põhitegevustega – õppimise ja õpetamise, teadus-, arendus- ja loometegevuse ning laiemas mõttes ühiskonna teenimisega.

Vt arengukava: https://eamt.ee/uldinfo/ulikoolist/arengukava/