Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub taas gümnaasiumiõpilasi ja esmakursuslasi osalema esseekonkursil „Mina ja muusika – muusika ja mina“. Parimate tööde autoreid ootavad rahalised auhinnad ning eri- ja üllatuspreemiad. Konkursitööde tähtaeg on 24. aprill 2023, võitjad selguvad 4. mail EMTA suures saalis koolikontserdi raames.

Essees ootame vastust ühele järgnevatest küsimustest:

1) Millised on tänapäeva noore vaated ja ootused muusikamaailmale?
2) Milline on autori roll muusikamaailmas – tegija, vahendaja, tarbija või midagi enamat?
3) Millest unistab autor, kui mõtleb muusikamaailmas aktiivselt osalemisele?
4) Kuidas Eesti noorte hulgas muusikat ja muusika loomist tõhusamalt õpetada ning paremini propageerida?
5) Kuidas Eesti muusikaelu paremini korraldada?
6) Mis muutis Sinu eelmise aasta olulisima muusikaelamuse eriliseks?

Essee peab olema 1–3 lehekülge pikk (ca 4000–10 000 tähemärki koos tühikutega). Konkursitöid ootame hiljemalt 24. aprilliks aadressile teaduskool@eamt.ee. Palume tööle lisada autori nimi, vanus, klass ja kool/ülikool.

Konkurssi korraldab EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond. Esimene preemia on 150 eurot, teine 100 eurot ning kolmas 50 eurot. Lisaks annab MTÜ Scandicus välja eripreemia 100 eurot parima kiriku- ja/või vaimulikku muusikat käsitleva essee eest ning jagame ka üllatusauhindu. Preemiad makstakse välja stipendiumina ja kõiki konkursil osalejaid käsitletakse stipendiumikonkursil osalejatena.

Võitjad kuulutatakse välja 4. mail Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esseekonkurss „Muusika ja mina – mina ja muusika“ toimub kolmandat korda. 2022. aastal laekus konkursile töid nii Harjumaalt, Pärnumaalt kui ka Lääne-Virumaalt ning esimese preemia sai Laura Kristiina Edesi Saue Gümnaasiumist.

Lisainfo:
Kaari Kiitsak-Prikk
kaari.kiitsak-prikk@eamt.ee