29.–30. novembril 2019 peetakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias konverentsi “Eesti professionaalse muusikakultuuri perspektiivid”. Akadeemia sajanda sünnipäeva konverentsi eesmärk on sõnastada professionaalse muusikakultuuri põhiprobleeme ning leida neile lahendusi.

Eesti professionaalne muusikakultuur võib olla uhke oma saavutuste üle möödunud sajandi jooksul. Rahvuskultuuri tekkimine 19. sajandil sai loomuliku jätku muusikas – me saime oma esimesed professionaalsed helikunstnikud, kes rajasid muusikakultuuri, mille viljasid võime ühiselt nautida. Ei ole ühtegi professionaalse muusikakultuuri spektrit, milles meil ei oleks ette näidata maailmatasemel tipptegijaid.

Asjaosalised ise aga teavad, et valdkonna tulevik on murettekitav. Elukutseliseks muusikuks pürgijate arv kipub kahanema. Muusiku haridustee algab lapsepõlvest ning kestab tema täiskasvanuks saamiseni ja sageli kauemgi, kuid tänane haridussüsteem seda ühtse tervikuna ei käsitle. Samavõrd on üles kerkinud haritud publiku järelkasvu probleem: kommertsialiseerunud ühiskond toetab pigem pealiskaudsust, milles süvenemist nõudval muusikal on end aina raskem kuuldavaks teha.

Meie muusikakõrgkooli 100. juubeli aastal on põhjust küsida, mida muusikud ise ja ühiskond laiemalt professionaalse muusikakultuuri tuleviku kindlustamiseks saaks teha. Konverentsil käsitletakse Eesti muusikaelu ja -hariduse erinevaid tahke, seda nii institutsionaalsest kui probleemikesksest vaatepunktist. Eesmärk on sõnastada professionaalse muusikakultuuri ees seisvad põhiprobleemid ja otsida neile lahendusi.

Kutse esinejatele, call for papers

Ootame konverentsile kõnelema erinevate muusikavaldkondade esindajaid: interpreete, pedagooge, heliloojaid, teadlasi, kultuurikorraldajaid ning valdkondade eest vastutavaid inimesi. Oodatud on eelkõige analüütilist laadi ning valdkonna probleemidest tõukuvad käsitlused.

Kuna ettekannete arv konverentsil on piiratud, palume hiljemalt 15. maiks saata ettekande pealkiri ja lühikokkuvõte (kuni 250 sõna) aadressil kerri@ema.edu.ee.

Laekunud taotluste põhjal teeb konverentsi korraldustoimkond otsuse konverentsil peetavate ettekannete osas hiljemalt 15. juuniks ning teavitab sellest ka taotlejaid.