28. veebruarist kuni 20. märtsini on kõik EMTA keelpillitudengid oodatud kandideerima Berliini Filharmoonikute Karajani Akadeemia ja Balti muusikaakadeemiate ühisprojekti “Baltic Roots”, mis toimub 16.-24. maini Berliinis.

Berliini Filharmoonikute kauaaaegse kontrabassisti ja Karajani Akadeemia juhi Peter Riegelbaueri sõnutsi on Akadeemial  koostöö üle Balti riikide muusikaakdeemiatega  erakordselt hea meel, sest see pakub suurepärase võimaluse tutvumaks mitte üksnes meie andekate noorte muusikute ja suurepäraste muusikaülikoolidega, vaid ka Balti maade kaasaegsete heliloojate loominguga, mida Berliinis ja Saksamaal ehk veel nii hästi ei tunta. Ja kes teab, ehk täienevad ka Karajani Akadeemia read selle projekti tulemusena mõne Eesti, Läti või Leedu noore, andeka muusikuga?

Baltimaade muusikaakadeemiatele pole seekordne koostöö aga sugugi mitte esimene. Tähistamaks Eesti, Läti ja Leedu sajandat sünnipäeva, moodustati muusikatudengitest ühine, Accademia Baltica nime kandev orkester, mis nii 2017, 2018 kui 2019 lisaks edukaile esinemistele kõigi kolme Balti riigi tuntuimates kontserdisaalides astus üles ka Gdanskis, Berliinis, Helsingis ja Peterburis.

Dirigent Herbert Karajani loodud akadeemia moto “Õpi professionaalidelt” kohaselt saavad noored muusikud seal tulevaseks orkestrandikutseks parima ettevalmistuse. Berliini Filharmoonikute kontsertmeistrite ja kauaaegsete liikmete käe all omandavad noored instrumentalistid just sellele orkestrile iseloomuliku stiili ning kõla, ent saavad lisaks aimu ka sellest, mis tähendab olla “täiuslik muusik”, kes ei arenda mitte üksnes oma individuaalseid oskusi, vaid vaatab ka elu ja maailma lahtisi silmi. Ja faktid kõnelevad enda eest – pea üks kolmandik tänastest Berliini Filharmoonkutest on Karajani akadeemia vilistlased.

Projekti raames osalevad ka Baltimaade muusikud Karajani Akadeemia õppeprotsessis – saavad Berliini Filharmoonikutelt individuaalatunde ning mängivad orkestris koos Akadeemia stipendiaatidega. Ühisorkestrit juhatab Berliini Filharmoonikute viiuldaja Stanley Dodds, kes on dirigeerimist õppinud Jorma Panula käe all ning kes juhatab regulaarselt nii Karajani Akadeemia orkestrit kui ka Berliini Filharmoonikute erinevaid ansambleid.

Projekt lõpeb kontserdiga Berliini Filharmoonia kammersaalis 23. mail 2021, kus ühisorkester esitab Baiba Skride soleerimisel Pēteris Vasksi kontserdi “Kauge valgus (Distant Light)”, Maija Einfelde “Kurvad serenaadid”  kvartetile ja klarnetile, Erkki-Sven Tüüri teose “Passion.Illusion” ja Pjotr Tšaikovski “Serenaadi” keelpilliorkestrile.

Projekt toimub koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, J. Vitolsi nim Läti Muusikaakadeemia, Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia, Berliini Filharmoonikute Karajani Akadeemia ning Andreas Richter Cultural Consultinguga Balti Kultuurifondi toetusel.

Kandideerima on oodatud kõik EMTA keelpillitudengid ning selleks tuleb salvestada video, millel kõlab:

1) vabal valikul teos (pala, osa kontserdist või sonaadist) saatega või ilma;
2) üks vabalt valitud orkestripartii EL Noorteorkestri (EUYO) ettemängurepertuaarist;
3) lõik P. Tšaikovski “Serenaadist”.

Videomaterjal tuleb üles laadida hiljemalt 20. märtsiks.

Lisainfo ja küsimused:

Kai Kiiv
kai.kiiv@eamt.ee
6675 721