Taas ootab osalejaid EMTA tudengiprojektide konkurss, mille eesmärk on toetada üliõpilaste ettevõtlikkust. Parimad kolm ideed pälvivad stipendiumi (auhinnafond 800 eurot). Projektide ideekavandi esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2019.

Projekti esialgne ideekavand peab sisaldama:

  • projekti (töö)pealkiri ja eesmärk;
  • projekti lühikirjeldus, sihtrühm ja esialgne eelarve;
  • oodatavad tulemused;
  • projekti vastutav korraldaja (CV, kontaktandmed), meeskond ja eeldatavad partnerid;
  • kontaktid (e-post, telefon, arveldusarve number).

Žürii valib esitatud ideekavanditest potentsiaalikamad välja ja nende ideede meeskonnad saavad võimaluse osaleda tasuta 4-kuulises loomeettevõtluse äriideede arendusprogrammis STRATERtallinn (alates 15. veebruarist 2019. a.). Arendusprogrammi läbinud projekte hindab žürii taas mai lõpus ning annab välja kuni kolm stipendiumi.

Auhinnafond on 800 €.

Eelistatud on jätkusuutlikud, konkreetse väljundiga äriideed ja kultuuriprojektid. Konkursil võivad osaleda kõigi tasemete (bakalaureuse-, magistri- või doktortoriõppe) üliõpilased.

Konkursi komisjon valib võitjad vastavalt konkursi eeskirjas määratud kriteeriumidele. Stipendiumi saanud projektid tuleb ellu viia kuni ühe kalendriaasta jooksul pärast konkursi toimumist, neid tuleb tutvustada avalikult EMTA egiidi all ning täita muid teavitusnõudeid, mis on kirjas konkursi eeskirjas EMTA kodulehel.

Projektid tuleb esitada 12. veebruari kella 18:00-ks elektroonilises vormis aadressile projektikonkurss@ema.edu.ee eesti või inglise keeles.

Lisainfo: Marko Lõhmus, marko@ema.edu.ee (kultuurikorraldus).

Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.