8. detsembril kaitses EMTA kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskuse lektor ja karjäärinõustaja Kaari Kiitsak-Prikk Estonian Business School`is edukalt oma doktoriväitekirja teemal “Managing Societal Interactions in the Context of Changed Legal Status of Estonian Public Cultural Organisations” (“Ühiskondliku koostoime juhtimine Eesti avalike kultuuriorganisatsioonide muutunud juriidilise vormi kontekstis”).

Kaari Kiitsak-Prikk analüüsib oma doktoritöös avalike kultuuriorganisatsioonide juriidilise vormi ehk sihtasutusteks muutumise rolli ühiskondliku koostoime juhtimisel. Väitekiri hõlmab kultuuripoliitikat, institutsionaalset muutust avalikus sektoris ja ühiskondliku mõju strateegilist juhtimist.

Kaari Kiitsak-Prikk on saanud magistrikraadi EMTA kultuurikorralduse programmis 2005. aastal, olnud selle programmi koordinaator ning õpetab aastaid akadeemias ettevõtlusega seotud aineid, juhendab kultuuriettevõtluse mooduli lõputöid. Ta on avaldanud teadusartikleid, samuti koordineerib EMTA poolt teadus-arendusprojekti “Higher Education Institution for Societal Engagement” ning on nõutud külalislektor teistes ülikoolides.