Täna autasustati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis üliõpilaste teadustööde 2019. aasta riikliku konkurssi võitjaid. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse üliõpilane Janika Mesi pälvis rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe tasemekategoorias ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas kolmanda preemia.

Janika Mesi esitas konkursile esimese kursuse proseminari töö „Gregooriuse laulu esimese laadi „Salve Regina“ uusaegsete meloodiakujude võrdlus valiku keskaegsete käsikirjadega“. Töö juhendaja oli Eerik Jõks.

Töös jõudis Mesi arvestatava ja loogilise resultaadini. Sageli kirjeldatakse uusaegsetes väljaannetes gregooriuse laulu viisikujusid kui keskaegseid. Üliõpilastöö aga näitas esimese laadi „Salve Regina“ näitel ilmekalt, et suure tõenäosusega on tegemist aja jooksul kujunenud kompilatsiooniga, sest käsitletud allikates ei leidunud uusaegsetele meloodiakujudele identset keskaegset vastet. Statistiline analüüs võimaldas siiski markeerida algallikatele kõige sarnasema uusaegse meloodiakuju. Üliõpilastööd vääristas töömahukas sünoptiline tabel kolmeteistkümnest allikast, sh kaheksast keskaegsest käsikirjast.

Janika Mesi on EMTA muusikateaduse- ja korralduse teise kursuse üliõpilane. Proseminari töö on muusikateaduse üliõpilase semestri jooksul kirjutatav uurimus. Bakalaureuse tasemel kirjutab üliõpilane neli proseminaritööd erinevates muusikteaduse distsipliinides: muusikalugu, muusikateooria, kognitiivne muusikateadus ja etnomusikoloogia.

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ja üliõpilaskollektiividele. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur.