Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial on rõõm teatada, et sügisest alustab tööd EMTA Noorteakadeemia. Selle eesmärgiks on toetada noori muusikalisi andeid ning anda neile võimalus saada osa EMTA-s pakutavast professionaalsest muusikaharidusest.

Paljudel muusikaerialadel algab professionaaliks kujunemine juba enne ülikooli astumist. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soovib pakkuda andekatele ja tõsiselt pühendunud noortele muusikutele loomingulist ja professionaalset tuge juba nende varasemate õpingute ajal.

EMTA Noorteakadeemia annab seal õppijale võimaluse käia regulaarselt erialatundides EMTA õppejõu juures, osaleda meistrikursustel ja kammermuusikaprojektides ning esineda EMTA saalides toimuvatel kontsertidel. Samuti on plaanis korraldada muusikalist ja kultuurilist silmaringi avardavaid loenguid ning seminare.

Programmi edukaks toimimiseks peame väga oluliseks koostööd Eesti muusikakoolidega ning valdkonna erialaliitudega. Noor andekas pilliõppija võib samaaegselt olla mõne muusikakooli õpilane ning kuuluda EMTA Noorteakadeemiasse – hea kontakt muusikakooli erialaõppejõu ning EMTA pedagoogi vahel aitab tagada õpilase parima võimaliku arengu.

Noorteakadeemia loe ka siit

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia soovib, et noored andekad muusikud leiaksid võimalikult varakult õige tee oma arenguks – tee, mis loodetavasti viib maailma kontserdilavadele. Oleme veendunud, et üheskoos tegutsedes on meil parimad võimalused leida andekad muusikud juba nende muusikutee alguses ning pakkuda neile vajalikku tuge oma loominguliste eesmärkide saavutamisel.