EMTA õppejõu ja pianisti Kristi Kapteni loomepõhine doktoritöö „Pianisti tööprotsess Ligeti etüüdide omandamisel” (juhendaja prof Kerri Kotta) saavutas üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas kolmanda preemia. See on oluline tunnustus EMTA-le ja siinsele loomepõhisele uurimistegevusele. Preemiasaajad avalikustati 11. detsembril toimunud lõpuüritusel Teaduste Akadeemia saalis.

Kristi Kapten kaitses EMTA-s doktoritööd 2017. aastal. Töö käsitleb György Ligeti ülinõudlikes klaverietüüdides esinevaid pianistlikke väljakutseid ning interpreetide kogemusi nendega tegelemisel. Doktoritöö põhjal kirjutatud ingliskeelset artiklit saab lugeda Eesti Muusikateaduse Seltsi ja EMTA muusikateaduse eriala äsja ilmunud aastaraamatust Res Musica 10.

Üliõpilaste teadustööde riiklikku konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur. 2018. aasta konkursi tulemustega saab tutvuda siin.