Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, muusikateadlane Eerik Jõks kandideerib riiklikule teaduspreemiale tööga „Kursiivse kadentsi kasutusvõimaluste avastamine ja rakendamine eestikeelses proosatekstilises kirikulaulus“. 

Kursiivne kadents on võte proosatekstilises kirikulaulus, mis loob võimaluse arvestada paremini eesti keele eripäradega ja suunab lauljat keskenduma ennekõike tekstile. Jõksi avastus kursiivse kadentsi rakendamisest eestikeelses proosatekstilises kirikulaulus ja kõnekurvide meetodi kirjeldamine on uudsed nii Eesti muusikateaduses kui ka kirikulaulus ning on viinud reaalsete praktiliste lahendusteni, mida juba praegu kasutatakse.

Tema töö on loonud uue ja värske vaate eestikeelsete tekstide muusikalisel käsitlemisel. Nende avastuste tulemusena on käesoleva aasta lõpus ilmumas mahukas kirikulaulu kogumik „Eesti Laulupsalter“.

Teadustööde hindamiseks kogunes jaanuari lõpus erikomisjon. Arutluse tulemused esitab komisjon valitsusele, kes langetab lõpliku otsuse. Teaduspreemiate laureaadid kuulutatakse välja enne vabariigi aastapäeva.

Riiklike teaduspreemiate kandidaatidega saate tutvuda SIIN