Novembri alguses toimus Suurbritannias, Leiston Abbey’s Euroopa kammermuusika õpetajate assotsiatsiooni (ECMTA) aastakonverents, kus esitleti Suurbritannia kammermuusika õpetuse erinevaid vorme ja õpetamise metoodikaid. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast osalesid koverentsil prof Nataly Sakkos ja prof Marje Lohuaru. Samuti EMTA üliõpilasansamblid, kes võtsid osa meistrikursustest, kontserditest, ümarlauast ja infofoorumitest.

ECMTA viimastel aastakonverentsidel on lisandunud vajadus anda kammermuusikale laiem kõlapind – ürituste peaesinejateks on kutsutud erinevate valdkondade esindajaid. Sel korral esinesid ettekannetega: Matthew Jones (Guildhall School of Music and Drama), Richard Ireman (Royal Academy of Music; ChamberStudio, Kings Place), Andrew Quatermain (ProCorda Kammermuusika keskus Leiston Abbeys). Kai Christiansen’iga (San Francisco) on arenemas koostöö kammermuusika andmebaasi ja virtuaalse õppekeskkonna loomisel, Elisabeth Wilson rääkis oma õpetajast M. Rostropovitšist.

Aastakoosoleku teine eesmärk on Läänemeremaade muusikakõrgkoolide tudengite kammermuusika festivali korraldamine. Tegu on Eestis asutatud, algselt kolme Balti riigi festivaliga, millel on viiekümneaastane ajalugu.

Järgmine üldkoosolek toimub Varssavis, korraldaja on Chopin Muusikaülikooli kammermuusikaosakond. ECMTA üheks eesmärgiks on ühtlasi arendada Artistic Research rahvusvahelist platformi. EMTA kammermuusika doktorandid Annely Tohver ja Marie-Helen Aavakivi esitlevad oma doktoritööd, lisaks esinevad Chopin Muusikaülikooli kammermuusika doktorandid.

2007. aastal asutatud Euroopa kammermuusika õpetajate assotsiatsioonil (ECMTA, European Chamber Music Teachers Association) on sadakond liiget. Sealhulgas on muusikakõrgkoolid, keskastme muusikaõppeasutused, kammeransamblid, festivalid, üksikliikmed. Eestist kuuluvad organisatsiooni EMTA, Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Otsa nim Muusikakool, MTÜ „In corpore“ ja Yxus Ensemble. ECMTA president on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud prof Marje Lohuaru.