Projektinädalal osalesid EMTA pärimusmuusika eriala õppejõud ja tudengid Nordtradi konverentsil, mille korraldajaks oli tänavu Soomes Kokkolas tegutsev Centria ametikõrgkool.

NORDTRADI VÕRGUSTIKUST

Nordtrad on kuueteistkümnest institutsioonist koosnev võrgustik, mis koondab endas Skandinaavia ja Balti riikide muusikakõrgkoolide pärimus- ja maailmamuusika erialad ning osakonnad. Nordtrad sai alguse 1996. aastal. Juba aastaid on tavaks saanud, et ühel kevadisel nädalal sõidavad võrgustikus osalevate koolide õppejõud ja tudengid ühte liikmeskoolidest kokku. Kahel korral on Nordtrad toimunud ka Eestis (aastatel 2000 ja 2007 Viljandi kultuuriakadeemias). Konverentsil saadakse osa erinevatest õpitubadest, seminaridest, kontsertidest, rohkest koosmängust ning laiendatakse suhtlusringkonda nii sotsiaalsel kui ka professionaalsel tasandil. Võrgustiku peaeesmärgiks ongi pärimusmuusika kõrghariduse arendamine ja tugevdamine. Konverentsist on kujunenud valdkonna spetsialistidele ning õppuritele aasta oodatumaid sündmusi. Lisaks positiivsele laengule pärimusmuusika erilisusest ja olulisusest naaseme alati rohkete mõtetega sellest, kuidas meie akadeemias pakutavat õpet täiustada ja kuhu edasi pürdiga. Samuti on taoline kohtumine suurepäraseks võimaluseks, et  leida võrgustikust sobiv kõrgkool, kuhu Erasmuse programmi abil vahetusõpilaseks minna.

Suuresti just kuulumine Nordtradi võrgustikku on andnud siinsetele asjaajajatele aasta-aastalt motivatsiooni säilitada ja arendada kõrghariduse omandamise võimalikkust kõrgkoolis. Värsked tudengid on omakorda mõistnud pärimusmuusika sügavamat olemust ning saanud kogemuse teiste maade rahvamuusikaõpingute sarnastest ja erinevatest muredest ning rõõmudest. Näiteks erinevalt mitmest Põhjamaa riigist puudub meie pärimusmuusikutel tänapäeval osade rahvapillide õppes võimalus õppida rahvamuusikat otse traditsioonikandjalt. Peamisteks õppematerjalideks on siinmail arhiivimaterjalid.

TÄNAVUSEST NORDTRADI KONVERENTSI KOGEMUSEST

Tähtsal kohal Nordtradi programmis olid selgi korral õppejõudude omavahelised kohtumised, kus vahetati nii spetsiifilisi kogemusi erialati (erinevad pillid, tants, laul), teemati (muusikateooria pärimusmuusikas, ansamblimängu pedagoogika) kui korraldusküsimustes (ametiühingute ja õppejõududega sõlmitavate lepingute küsimused jne). Sellistel kohtumistel saavad pikema ajalooga institutsioonid noorematel aidata sihte seada ja nooremad erialad omakorda mõnel puhul avardada ja värskendada vanemate silmaringi.

Aasta jooksul oleme virtuaalplatvormidega juba harjunud, siiski tundus terve nädal üritusi õpitubadest ja seminaridest kontsertide ning mööndustega ühismänguni kurnav perspektiiv. Nii intensiivset virtuaalnädalat polnud mitmed meist siiani veel läbi teinud. Tegelikkuses ületas kasu mitmekordselt kõik nn kannatused. Võõrustav kool oli sel aastal Soomes Kokkolas tegutsev Centria ametikõrgkool, kelle vaprust ja leidlikkust tuleb kiita niivõrd suure kogukonna ühendamisel.

Väga meeldivaks kogemuseks oli muuhulgas EMTA pärimusmuusika eriala tutvustava video filmimine, kus tegime koostööd audiovisuaalse õppekava magistrantide Marcelo Politano ning Edgar Pacheca Ruiziga. Kui seljataha on jäänud kontserdivaene aasta, andsid videovõtted tudengitele hea väljundi end esinemissituatsiooni panna. Promovideo abil tutvustasime EMTA õpikeskkonda – kontserdisaali, D-tiiva kauni vaatega harjutusklasse ning üldist atmosfääri, ent ennekõike meie andekate tudengite muusikalist eneseväljendust läbi eesti pärismusmuusika repertuaari.

Kirjutasid: Katariin Raska, Leanne Barbo, Karoliina Kreintaal