Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas III preemia prof Kristel Pappeli juhendatud Heili Einasto (Tallinna Ülikool) doktoritöö “Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand”. Preemiad anti pidulikult kätte 15. detsembril Eesti Teaduste Akadeemia saalis.

Lisainfo konkursi kohta siit.