Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektorikandidaatide esitamise tähtaeg oli 28. märts. Nimetatud kuupäevaks esitas akadeemia nõukogu kandidaadiks ametisoleva rektori professor Ivari Ilja. Samuti esitas professor Ivari Ilja kandidatuuri muusika interpretatsiooni osakonna kolleegium.

Avalik kohtumine rektorikandidaadiga toimus neljapäeval, 28. aprillil kell 17.00 EMTA kammersaalis. Ivari Ilja tutvustas tegevuskava ning vastas nii kirjalikult kui ka suuliselt esitatud küsimustele.

„Kõige tähtsam on see, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia oleks institutsioonina tugev ja ühtehoidev,“ sõnas Ivari Ilja kohtumise alguses ning andis seejärel ülevaate EMTA hetkeseisust ning tulevikuplaanidest, sealhulgas kõrghariduse rahastamisega seotud problemaatikast.

Küsimused puudutasid rektoraadi tulevast koosseisu, kõrghariduse rahastamist, oreli ehitamist EMTA suurde saali ning ka rektori ja intepreedi töö ühildamise võimalusi.

Rektorikandidaadi Ivari Ilja tegevuskava ja elulookirjeldus.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor valitakse ametisse akadeemia valimiskogu koosolekul 4. mail algusega kell 15.00 EMTA kammersaalis.

Rektori ametiaeg algab 1. septembril ja kestab viis aastat.

Lisaküsimuste korral palume pöörduda valimistoimkond@eamt.ee