Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengitel on taas võimalik oma meeskonnaga kandideerida EMTA tudengite projektikonkursil, mille idee on julgustada üliõpilasi katsetama oma äriideedega, arendama neid spetsiaalses Tallinna kõrgkoolidevahelises eelinkubatsiooniprogrammis STARTERtallinn ning need ka ellu viia.

Konkursi esimene etapp on kirjeldada oma ideed ja meeskonda ning esitada see kas eesti või inglise keeles hiljemalt 14. veebruaril kell 12.00 aadressile projektikonkurss@eamt.ee

Projekti esialgne ideekavand peab sisaldama järgmist infot:

projekti (töö)pealkiri ja eesmärk;
projekti lühikirjeldus, sihtrühm ja esialgne eelarve;
oodatavad tulemused;
projekti vastutav korraldaja (CV, kontaktandmed), meeskond ja eeldatavad partnerid;
kontaktid (e-post, telefon, arveldusarve number).

Eelistatud on jätkusuutlikud, konkreetse väljundiga äriideed ja kultuuriprojektid. Konkursil võivad osaleda kõigi tasemete (bakalaureuse-, magistri- või doktortoriõppe) üliõpilased.

EMTA žürii (esimees loometegevuse ja välissuhete prorektor, prof Henry-David Varema) valib esitatud ideekavanditest potentsiaalikamad välja ja nende ideede meeskonnad saavad alates 20. veebruarist osaleda tasuta 3-kuulises loomeettevõtluse äriideede arendusprogrammis STRATERtallinn.

Arendusprogrammi läbinud projekte hindab EMTA žürii taas mai lõpus ning annab välja kuni kolm stipendiumi (auhinnafond on 800 €).

Konkursi komisjon valib võitjad vastavalt konkursi eeskirjas määratud kriteeriumidele. Stipendiumi saanud projektid tuleb ellu viia kuni ühe kalendriaasta jooksul pärast konkursi toimumist, neid tuleb tutvustada avalikult EMTA egiidi alt.

Lisainfo:
Marko Lõhmus
marko.lohmus@eamt.ee

Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.