Kolmandat korda toimuva  EMTA  Tudengiprojektide  konkursi projektid on alustanud ideede arendamist loovettevõtluse ideede arendusporgrammis. Tudengid püüavad seekord leida ettevõtlikku väljundit teatripedagoogika ja lavastusproduktsiooni valdkonnas, kaasates EMTA Lavakunstikooli, kultuurikorralduse, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jt koolide õppureid. Projektid realiseeruvad aasta  jooksul. 

EMTA Tudengiprojektide konkursi eesmärk on toetada üliõpilaste ettevõtlikkust, omavahelist koostööd ja erialaste oskuste rakendamist õpingute ajal ning arendada ettevõtlusalaseid teadmisi. Omaalgatuslike initsiatiivide elluviimine EMTA toetusel on heaks hüppelauaks üliõpilaste karjääri arendamisel ning võimaldab akadeemiaga seotud inimeste potentsiaali avalikkusele paremini kommunikeerida. 

Sel aastal esmakordselt saavad EMTA tudengiprojektid  võimaluse läbida 8 ülikooli koostöös ellu kutsutud eelinkubatsiooniprogrammi,  mis  pakub ideede arenduseks mentortuge, ärikontakte, koolitusi, üritusi ja erinevaid esinejaid.  Arendusprogramm on osa  ettevõtlusõppe programmist,  milles osalevad kõrgkoolid, üldharidus- ja kutsekoolid, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, SA Innove, Junior Achievement Eesti, maakondlikud arenduskeskused jpt. Eesti Muusika- Ja Teatriakadeemia  arendab koostöös teiste partneritega  programmi raames välja  ühtse ettevõtlusõppe raamistiku, süsteemse eelinkubatsiooniteenuse jm. Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne