Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia iga-aastane tudengite äri- ja kultuuriprojektide konkurss ootab osalejaid. Konkursi eesmärk on arendada ja toetada üliõpilaste ettevõtlikkust ning parimad kolm ideed pälvivad rahalise stipendiumi. Projektide ideekavandi esitamise tähtaeg on 20. veebruar. 

Projekti esialgne ideekavand peab sisaldama:

  • projekti (töö)pealkiri ja eesmärk;
  • projekti lühikirjeldus, sihtrühm ja esialgne eelarve;
  • oodatavad tulemused;
  • projekti vastutav korraldaja (CV, kontaktandmed), meeskond ja eeldatavad partnerid;
  • kontaktid (e-post, telefon, arveldusarve number).

Žürii, kuhu kuuluvad rektoraadi, kontserdi- ja etenduskeskuse ja kultuurikorralduse õppesuuna esindajad, valib esitatud ideekavanditest potentsiaalikamad välja ja nende ideede meeskonnad saavad võimaluse osaleda tasuta 3-kuulises loomeettevõtluse äriideede arendusprogrammis STARTERtallinn (alates 26. veebruarist 2020). Arendusprogrammi läbinud projekte hindab žürii taas mai lõpus ning annab välja kuni kolm stipendiumi.

Auhinnafond on 800 €.

Eelistatud on jätkusuutlikud, konkreetse väljundiga äriideed ja kultuuriprojektid. Konkursil võivad osaleda kõigi tasemete (bakalaureuse-, magistri- või doktortoriõppe) üliõpilased. Lubatud on meeskonnaliikmed ka teistest koolidest.

Konkursi komisjon valib võitjad vastavalt konkursi eeskirjas määratud kriteeriumidele. Stipendiumi saanud projektid tuleb ellu viia kuni ühe kalendriaasta jooksul pärast konkursi toimumist, neid tuleb tutvustada avalikult EMTA egiidi all ning täita muid teavitusnõudeid, mis on kirjas konkursi eeskirjas EMTA kodulehel.

Projektid tuleb esitada hiljemalt 20. veebruar 2020 kella 12.00ks elektroonilises vormis aadressile projektikonkurss@ema.edu.ee eesti või inglise keeles.

Lisainfo: Marko Lõhmus, marko@ema.edu.ee (kultuurikorraldus).

Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

TEE OMA IDEE TEOKS!