Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) annab reedel, 4. septembril 2015 kell 17.00 Tartus Rotalia majas (Tähe tn 3) toimuval pidulikul aktusel tudengitele üle 2015/2016. õppeaasta stipendiumid.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast saavad stipendiumi heliloomingu ja elektronmuusika õppekava bakalaureuseastme üliõpilane Kaur Kohv (soovitaja prof Helena Tulve) ning EMTA ja EBSi kultuurikorralduse õppekava magistrant Heliis Martinson (soovitaja Anna Maria Ranczakowska).

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes käesoleva aasta aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta bakalaureuseastme, integreeritud õppe eelviimase aasta või magistriastme 1. aasta üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 4. maiks 2015.

Üldse saavad selleks õppeaastaks avaõiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, EMTA ja EKA) üliõpilased fondist kokku 50 stipendiumi kogusummas 100 000 eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele.

Edu õpingutes stipendiaatidele ja tänu nende soovitajatele/juhendajatele!

Rotalia veebileht