Akadeemia uus koduleht on 7. jaanuarist 2021 avalik.

Uus koduleht on loodud eesmärgil, et see oleks kasutajasõbralikum, akadeemia struktuuri ning osakondade-allüksuste soove ja spetsiifikat, samuti üliõpilaste ning uute üliõpilaskandidaatide vaadet arvestav. Õppejõudude kohta on loodud eraldi moodulid, et neid paremini esitleda. Lisaks on uus koduleht integreeritud akadeemia saalide kalendriga, nii et need moodustaksid ühtse terviku. Uue kodulehe osana on töös veel lavakunsti osakonna mooduli arendus, kuid selle avalikustamine jääb teise etappi.

Oleme väga tänulikud meie partneritele, kelle abil veebisait sündis. Kodulehe on kujundanud akadeemia stiiliraamatu ja uue visuaalse identiteedi looja Robi Jõeleht Polaar Stuudiost; kodulehe arendaja on Jon & Pun, kellega koostöös loodi ka meie kontserdi- ja teatrimaja koduleht 2019. aastal. Uue kodulehe loomise projekti koordineeris Maris Muul. Samuti oleme südamest tänulikud meie IT osakonna peaspetsialistile Innar Järvale, kes on palju aidanud tehniliselt, ning kõigile, kes on kaasa mõelnud ja omalt poolt panustanud.