Eesti Muusika­ ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse­, magistri­ ja doktoriõppesse lõppes 1. juulil.

Bakalaureuseõppesse laekus kokku 597 avaldust, millest 462 esitati lavakunsti erialale ja 38 ingliskeelsele muusika õppekavale. Vastu võeti 125 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 94 ja ingliskeelsele õppekavale 31 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus kokku 192 avaldust, neist teatrikunsti õppekavale 41 ja ingliskeelsetele õppekavadele 76 avaldust. Vastu võeti kokku 132 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 81 ja ingliskeelsetele õppekavadele 51 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 16. Vastu võeti 5 doktoranti.

Kokku esitati immatrikuleerimiseks 262 uut üliõpilaskandidaati.

Populaarsemad erialad olid bakalaureuseõppes lavakunst, helilooming ja elektronmuusika, keelpillid ja laul, magistriõppes teatrikunst, kultuurikorraldus ja orkestridirigeerimine. Edukaks kujunes vastuvõtt ka rahvusvahel ühisõppekaval “Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome”.

Väga suur oli ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaal. Vastuvõetud välisüliõpilaste päritolumaad on Soome, Läti, Leedu, Venemaa, Island, Holland, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania, Valgevene, Ukraina, Azerbaidžaan, Türgi, Hiina, Lõuna­-Korea, Jaapan, USA, Uus­-Meremaa, Venetsueela.