Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraline vastuvõtt bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppesse lõppes 30. juunil.

Bakalaureuseõppesse laekus kokku 174 avaldust, millest 87 esitati eestikeelsetele õppekavadele ja 87 ingliskeelsele muusika õppekavale. Vastu võeti 97 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 64 ja ingliskeelsele õppekavale 33 üliõpilaskandidaati.

Magistriõppesse laekus kokku 133 avaldust, neist eestikeelsetele õppekavadele esitati 67 ja ingliskeelsele õppekavale 66 avaldust. Vastu võeti kokku 100 üliõpilaskandidaati, neist eestikeelsetele õppekavadele 58 ja ingliskeelsele õppekavale 42 üliõpilaskandidaati.

Doktoriõppesse laekus avaldusi 17. Vastu võeti doktoranti, kellest 2 on välismaalased ja kaks võeti vastu eksternõppesse.

Kokku esitati immatrikuleerimiseks 204 uut üliõpilaskandidaati.

Laulu eriala ettevalmistukursusele võeti vastu 3 kandidaati.

Populaarsemad erialad eestikeelsetele õppekavadele olid bakalaureuseõppes laulu eriala, helilooming ja elektronmuusika ning muusikapedagoogika. Magistriõppes keelpillid, interpretatsioonipedagoogika ja dirigeerimine. Ingliskeelsetele õppekavale sooviti kõige enam astuda nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes klaveri ja laulu erialale. Populaarsed erialad olid ka helilooming ja elektronmuusika, dirigeerimine ja keelpillid.

Väga suur oli ingliskeelsetele õppekavadele kandideerijate osakaal. Vastu võetud välisüliõpilaste päritolumaad on Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan, USA, Venemaa, Ukraina, Kanada, Soome, Läti, Itaalia, Hispaania, Horvaatia, Prantsusmaa, Belgia, Portugal, Iirimaa ja Iraan.