23.–26. aprillini 2018 külastab Eestit tänapäeva üks väljapaistvaim muusikaloolane, professor Richard Taruskin (US), kes annab oma külaskäigu jooksul neli avalikku loengut. Loengud toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna juhataja Toomas Siitani sõnul on Taruskini külastus teadusmaailma tippsündmus. „Pole kedagi teist, kes oleks viimasel veerandsajandil muutnud muusika ajaloost kirjutamist nii sügavalt kui tema,” ütles Siitan. „Taruskini loengud on kordumatu võimalus kuulda ja näha tänapäeva humanitaaria tõelist suurkuju,” lisas Siitan.

Richard Taruskin on California Berkeley ülikooli emeriitprofessor, kes on kirjutanud äärmiselt kaalukaid töid paljudes muusikahistoriograafia valdkondades (sh. muusikaloo metodoloogia, varane muusika, vene muusika: Stravinski, Mussorgski).

Tema raamat „Text and Act: Essays on Music and Performance” (Oxford University Press, 1995) muutis põhjalikult muusika esitusprobleemide käsitlemist ning tema kuueköiteline „The Oxford History of Western Music” (Oxford University Press, 2005) on tänapäeva autoriteetseim ja uuenduslikum lääne muusikaloo käsitlus.

Taruskinile on omistatud hulganisti kõrgeid teaduspreemiaid. Neist suurim on 2017. aastal antud Kyoto preemia, mida hinnatakse võrdseks Nobeli preemiaga.

Loengutes osalemine on tasuta. Huvilistel on võimalus registreerida oma osalus siin: https://goo.gl/forms/hHDgKmRJ0qbm3ohq2

Eestis õpetab täna muusikateadust ainult Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia