Koroonaviiruse (COVID-19) üleilmse puhanguga seonduvate terviseriskide ja soovituslike ettevaatusabinõude tõttu kehtib alates reedest, 13. märtsist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias töötajatele ja üliõpilastele ajutine erikord. Õppetöö akadeemias hetkeseisuga jätkub, kuid haiguse leviku vältimiseks tuleb järgida asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid.

Töö- ja õppetegevus on korraldatud ümber järgnevalt:

  • Mitte korraldada töötajate välislähetusi ega üliõpilaste reise välisriikidesse; juba vormistatud välislähetused riskipiirkondadesse tühistatakse.

  • Mitte lubada akadeemia õppehoonetesse inimesi, kes on viibinud välisriikides perioodil, kui Terviseamet on nimetanud antud riigi riskipiirkonnaks (12.03 seisuga Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, Saksamaa, Prantsusmaa, Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania, Jaapan, Singapur, info on jälgitav Terviseameti koduleheküljelt).

    Riskipiirkondadest kutsutud väliskülaliste kutsed tuleb tühistada või edasi lükata; riskipiirkondadest saabuvad EMTA töötajad ja üliõpilased ei tohi kahe nädala jooksul alates Eestisse saabumisest EMTA õppehoonetes viibida ning peavad oma töö ja õppetöös osalemise vastavalt ümber korraldama.

  • Kui oled viibinud riskipiirkonnas, kontakteeru struktuuriüksuse juhi vm töö vahetu korraldajaga, üliõpilane õppekorraldusspetsialistiga.

  • Õppejõududel, kellele teadaolevalt on mõni nende üliõpilastest viibinud hiljaaegu riskipiirkonnas, palutakse sellest teada anda õppeosakonnale ja hoiatada ka üliõpilast, et ta ei tuleks õppehoonesse.

  • Akadeemia uksed on külalistele suletud. Sisse pääseb vaid autoriseeritud uksekaardiga.

  • EMTA korraldatavad avalikud kontserdid ja muud üritused ei toimu kuni 30. aprillini.

Tegemist on ajutiste abinõudega. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lähtub Terviseameti soovitustest ja riiklikest ettekirjutustest ning hindab olukorda operatiivselt. Akadeemia erikord kehtib kuni olukorra stabiliseerumiseni või uute korraldusteni.

Ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviiruse puhangu kohta leiab Terviseameti koduleheküljelt SIIT