Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kaitsti 24. oktoobril innovaatiline doktoritöö: esmakordselt kirjutati Eestis doktoritasemel uurimus virtuaalreaalsuse dramaturgiast. Selle autor nooremteadur Ana Victoria Falcón Araujo käsitles oma töös küsimust, kuidas kirjanikud saaksid luua näidendeid, mis on mõeldud lavastamiseks (osaliselt) virtuaalreaalsuses. Juhendajad olid vanemteadur Madli Pesti (pildil koos Ana Falcóniga) ja dramaturg, dr. phil. Marion Jõepera, oponeeris Budapesti Moholy-Nagy Kunsti- ja Disainiülikooli juhtiv teadur Ágnes Bakk.

Falconi interdistsiplinaarne doktoritöö „Drafting the VR Play: Exploring Extended Reality Theater to Propose a Method for Virtual Reality Playwriting“ ühendab VR-näidendi kirjutamise varajased vormid, olemasolevad kirjutamiskonventsioonid, akadeemilise kirjanduse ja kunstilised eksperimendid. Töö tulemusena toob autor esile aspektid, mida kirjanikud peaksid virtuaalreaalsuses lavastamiseks mõeldud näidendi kirjutamisel arvesse võtma. Need on kasutaja kohalolekutunne virtuaalruumis (immersioon), interaktiivsus, vaatepunkt ja kasutatud tehnoloogia (näiteks kasutaja pea küljes olevad seadmed ja lisaseadmed). Doktoriuurimus selgitab ja avab ülimalt aktuaalse ja pidevalt uueneva virtuaalreaalsuse valdkonna arengut, mõisteid ja praktilist kasutust.

Ana Victoria Falcón Araujo ja juhendaja Madli Pesti