Möödunud laupäeval esitletud „Eesti laulupsalter“ on vaimulikele, kantoritele, koorilauljatele, ülistusjuhtidele ja teistele kirikumuusikaga seotud inimestele mõeldud töövahend – sektsioonraamat, mis loob võimaluse laulda kõiki Vana Testamendi psalme suure valiku erinevate viisidega.

„Psalmide laulmine on suurepärane võimalus hoida sidet selle kultuuritraditsiooniga, millest ka meie kirjakultuur on võrsunud,” ütles kogumiku autor Eerik Jõks laulupsaltri esitlusel.

Kogumik iseloomustab eesti keele ainulaadset ilu indogermaani keeledžunglis.

… Sõna ja meloodia on selles (gregooriuse – toim) laulus lahutamatud, koguni niivõrd, et neid on isegi kohatu eraldi nimetada: see laul ongi pühatekstide argikõnest erinev, pidulik lugemine, mille sõna on kõigiti määrav. Seepärast on ainus tee otsida iga keele prosoodiale ainuliselt vastavaid meloodiavormuleid ja laulmisviisi,” kirjutab raamatu saateks professor Toomas Siitan, lisades, et see on just kui ühele iidsele laulutavale oma keele pesa ehitamine …

Eerik Jõksi teadustöö kursiivse kadentsi* kasutusvõimaluste avastamisest ja rakendamisest eestikeelses proosatekstilises kirikulaulus (mille rakenduslikuks osaks on värskelt ilmunud kogumik) kandideeris käesoleval aastal ka riiklikule teaduspreemiale. Muusika- ja teatriakadeemia esildises tõsteti esile, et lisaks universaalsele tekstide ja meloodiavormelite kokkukuuluvusele saab „Eesti laulupsaltris” näha nutikat trükitehnilist lahendust, mis võimaldab kõiki psalmitekste koheselt kombineerida kõikide meloodiavormelitega.

Riigi teaduspreemiate komisjoni esimehe, teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul näitavad Eerik Jõksi teadusartiklid teda nii pühalaulu innustunud eestkõneleja kui ka teadlasena. Tema uurimis- või avastamisprotsess sisaldab hulga eksperimentaalset komponenti, mis tavaliselt jääb humanitaarias tagaplaanile. Tema teadustööst kumab loov ja suhteliselt originaalne lähenemisviis Piibli proosatekstide laulmise problemaatikale ning võrdlemisi ebatavalise komponendina (laulupsaltrite kui) teadustegevuse praktilise väljundi tähtsust humanitaarteaduste kontekstis.

Kogumiku „Eesti laulupsalter“ esitlemisega tähistati 12. septembril 2020 ka Eerik Jõksi 50. sünnipäeva.

* Kursiivne kadents on võte proosatekstilises kirikulaulus, mis loob võimaluse arvestada paremini eesti keele eripäradega ja suunab lauljat keskenduma ennekõike tekstile.