Gümnaasiumiõpilased kõikjalt Eestist on kutsutud osalema esseekonkursil “Mina ja muusika – muusika ja mina”. Parimaid ootavad rahalised stipendiumid ning eri- ja üllatuspreemiad. Osalemistähtaeg on 6. aprill, võitjad selguvad 20. aprillil. 

Essees tuleb otsida vastust ühele või mitmele järgnevatest küsimustest:
1) Millised on tänapäeva gümnasisiti vaated ja ootused muusikamaailmale?
2) Milline võiks olla autori roll muusikamaailmas – kas tarbija või enamat?
3) Millised on autori unistused seoses muusikamaailmas aktiivse osalemisega?
4) Kuidas saaks Eestis noorte hulgas muusikat ja muusika loomist tõhusamalt õpetada ja paremini propageerida?
5) Kuidas võiks Eesti muusikaelu paremini korraldada?

Konkursile esitatud essee peab olema pikem kui üks lehekülg, aga mitte enam kui kolm lehekülge (vahemikus 4000–10,000 tm koos tühikutega). Essee tuleb saata hiljemalt 6. aprilliks aadressile eerik.joks@eamt.ee. Essee peab olema varustatud järgmise infoga: autori nimi, vanus, klass ja kool.

Esseekonkurssi korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond. Esseekonkursi esimene preemia on 100 eurot, teine preemia 50 eurot ning kolmas preemia 40 eurot. Preemiad makstakse välja stipendiumina ja kõiki essekonkursil osalejaid käsitletakse stipendiumikonkursil osalejatena.

Peale peapreemiate antakse välja üllatus-eripreemiad. Võitjad kuulutatakse välja lahtiste uste õhtul, mis algab 20. aprillil kell 16 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ruumis A207. Lisaks võitjate autasustamisele tutvustatakse lahtiste uste õhtul osakonnas õpitavaid erialasid, süüakse pitsat, tehakse ringkäik akadeemia ruumides ja arutletakse muusika õppimise üle laiemalt. Lahtiste uste õhtule palutakse registreeruda hiljemalt 16. aprilliks e-posti aadressil eerik.joks@eamt.ee
/ TÄIENDATUD: Seoses riikliku eriolukorra kehtestumisega lahtiste uste õhtut ja auhindade pidulikku üleandmist 20. aprillil EMTAs ei toimu. Osalejad saavad info konkursi tulemustest ja võimalikust preemiate üleandmisest e-postile. 

Täiendav teave:
Eerik Jõks
eerik.joks@eamt.ee