Ettevalmistuskursus audiovisuaalse ja elektroakustilise loomingu sisseastujatele toimub 14., 28. mail ja 4. juunil kell 12.00–14.30 ning 18. juunil kell 12.00–16.30. Kursuste maht on 14 tundi ja see on tasuta. 

Kursuse viib läbi EMTA audiovisuaalse loomingu eriala lektor ja õppejuht Einike Leppik.

Registreerumine kuni 10. maini e-posti teel aadressil tkk@eamt.ee.

Kursus on mõeldud neile, kel huvi kaasaegse muusika, audiovisuaalsuse ja muusikatehnoloogia vastu ning kel mõtteis asuda õppima EMTA elektroakustilise loomingu või audiovisuaalse loomingu erialadele.

Kursuse raames tutvustatakse EMTAs õpetatavate elektroakustilise ja audiovisuaalse loomingu erialade põhialuseid.

Nelja kohtumise jooksul tutvutakse põgusalt arenguga 20. ja 21. sajandi muusikas ja kunstis. Fookuses on elektrooniline ja elektroakustiline muusika ning heli- ja videotehnoloogia arenguga seotud multimeedia. Kuulatakse-vaadatakse erinevaid töid ning analüüsitakse nende rolli ja toimemehhanisme, loomisel kasutatud kompositsioonivõtteid ja -tehnikaid.

Soovi korral vaadatakse ja kuulatakse ka kursusel osalejate loomingulisi töid ning tehakse loomingulisi harjutusi.

Rohkem infot: einike.leppik@eamt.ee