15. maist kuni 5. juunini 2021 toimub muusika- ja teatriakadeemias ettevalmistuskursus muusikateoorias 2021. aasta sisseastujatele. Lektorid on René Eespere (solfedžo), Toomas Trass (harmoonia). Kursuse maht on 16 tundi (8 t solfedžot ja 8 t harmooniat). Kursus on tasuta.

Registreerumine 5. aprillini 2021 aadressil tkk@eamt.ee (kirjas palume märkida: telefoni nr, millises tasemegrupis soovite osaleda ning millisele erialale soovite sisse astuda).

Muusika- ja teatriakadeemiasse sisseastumisel on eksamid solfedžos ja harmoonias asendatud ühtse muusikateooria katsega, mis hõlmab nii muusikalise kuulmise ja muusikateooria testi kui ka solfedžeerimist ja harmooniajärgnevuste mängimist klaveril. Katseviiakse läbi kahes tasemes (kõrgem ja madalam tase).

Kõrgemat taset eeldatakse järgmistel erialadel: klaver, klavessiin, orel, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, akordion, kannel, kooridirigeerimine, helilooming, instrumentaalpedagoogika.

Juhul kui üliõpilaskandidaat, kellelt eeldatakse kõrgema taseme katse sooritamist, otsustab valida madalama taseme katse ja sooritab selle positiivselt, jääb tema tulemuseks madalaim positiivne hinne ja sissesaamise korral on ta kohustatud õppima täiendavalt muusikateoreetilisi aineid.

Madalam tase valitakse reeglina järgmistel erialadel: laul, muusikapedagoogika, elektroakustiline looming, helirežii.

Muusikateaduse erialal valivad keskastme muusikakooli muusikateoreetiliste ainete tsükli läbinud üliõpilaskandidaadid kõrgema taseme katse, teised madalama taseme katse.

AJAKAVA

Laupäev, 15. mai 2021
11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Laupäev, 5. juuni 2021
11.00–12.30 kõrgem tase: solfedžo, ruum B-215; madalam tase: harmoonia, ruum B-217
12.45–14.15 madalam tase: solfedžo, ruum B-215; kõrgem tase: harmoonia, ruum B-217

Ettevalmistuskursuse läbimine loob eeldused muusikateooria katse edukaks sooritamiseks.