Möödunud aasta lõpul kindlustas EMTA täienduskoolituskeskus Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastuse üldhariduskooli- ja koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala koolituste korraldamiseks.

Tänu sellele alustab 27. veebruaril EMTA täienduskoolituskeskuses õppetööd üldhariduskooli muusikaõpetaja lisaeriala õppegrupp. Koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala õpperühm alustab tegevust 5. märtsil.

Koolituste vajalikkust kinnitab huvi nende vastu. Üldhariduskooli muusikaõpetaja lisaerialale kandideerinud 37 kandidaadist oli võimalik vastu võtta 26 õppurit. Koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja koolitusele kandideeris 74 kandidaati, kellest jätkavad õppetööd 52 õppijat.

Õppekava mahus 45 EAP sisaldab 370 tundi auditoorset tööd ja 800 tundi iseseisvat tööd. Sealhulgas on individuaalset õppetööd võimalik läbi viia ka põhilistes erialastes ainetes. Töö jaguneb kolmele semestrile ja õpingud lõpevad pedagoogilise lõputöö kaitsmisega 2020 oktoobris.

Õppetööd organiseerib EMTA täienduskoolituskeskus ning seda viivad läbi EMTA õppejõud.

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond toetas EMTA projekti „Üldhariduskooli muusikaõpetaja ja koolieelse lasteasutuse muusikaõpetaja lisaeriala omandamine“ (projekt nr 2014-2020.1.02.18-0653) 198 816 euroga.