Mis on EUROSTUDENT?

Uuringut viiakse läbi juba kaheksandat korda, sel korral 30 riigis. Eestis kogub infot üliõpilaste heaolu ja eluolu kohta Praxis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

EUROSTUDENT on aidanud kindlaks teha kõrghariduse murekohad, hinnata kõrghariduspoliitikate tulemuslikkust ning teha otsuseid, mis võtavad arvesse Eesti üliõpilaste olukorda ja vajadusi.

Uuringus otsitakse vastuseid muuhulgas järgmistele küsimustele:

Milline on Eesti tudengite sotsiaal-majanduslik taust ja finantsolukord?
Kui palju ja mis põhjustel Eesti tudengid töötavad?
Milline on Eesti tudengite vaimne tervis?
Kas ja missugust diskrimineerimist on Eesti tudengid õpingute käigus kogenud?
Kas Eesti tudengitel on õpingute jaoks piisavalt digioskusi ja digivahendeid?
Kuidas on COVID-19 pandeemia Eesti tudengite eluolu ja õpinguid mõjutanud?

Eestis toimub andmekogumine aprillist juunini 2022.

Uuringukutse koos personaalse küsitluslingiga on saadetud pea kõikidele (enam kui 40 000) Eesti tudengitele. Küsitluslingi leiavad kõik seega oma e-postkastist.

Auhinnaloos

Kõigi vahel, kes küsimustiku lõpuni täidavad ja loosimises osaleda soovivad, loosime välja:

50×20€ kinkekaarti Laternamatkad.ee’lt
10×20€ kinkekaarti Varrakult
2 kinkekotti Estravelilt

Tulemused

Uuringu tulemusel valmib 2022. aasta lõpus Eesti üliõpilaste eluolu analüüsiv aruanne, mis avalikustatakse Praxise veebilehel. Lisaks valmib 2024. aastal Euroopa üliõpilaste eluolu võrdlev rahvusvaheline aruanne, kuhu mõistagi on hõlmatud ka Eestis kogutud andmed.

Hea tudeng, Sind oodatakse osalema!

Küsimuste korral palume võtta ühendust:
Sandra Haugas
EUROSTUDENT 8 Eesti uuringu projektijuht
sandra.haugas@praxis.ee
Lisainfo: www.praxis.ee/eurostudent