8. juunil 2017 kell 11.00 EMTA ruumis A-402

HEIDI HEINMAA kaitseb filosoofiadoktori (muusikateadus) kraadi taotlemiseks tööd “Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil
Juhendaja: professor Toomas Siitan, PhD (EMTA)
Oponendid: emeriitdotsent Maris Kirme, kunstiteaduste kandidaat (TLÜ)
professor Mari Tarvas, PhD (TLÜ)

Doktoritööga on võimalik tutvuda ka EMTA raamatukogus.