9.-14. jaanuaril toimub EMTAs HEISE talveakadeemia, mille teemaks on kunstiprojektide ja -organisatsioonide kultuurilised, ühiskondlikud ja majanduslikud mõjud ning nende juhtimine. Akadeemia käigus toimuvad loengud, ettekanded, analüüsitakse juhtumeid, külastatakse erinevaid kultuuriorganisatsioone ja diskuteeritakse rahvusvahelises seltskonnas – osalejaid on kuuest ülikoolist Eestist, Soomest ja Hispaaniast.

Erasmus+ programmi kuuluv kõrgharidusinistitutsioonide ühiskondliku kaasatuse projekt lühendiga HEISE (Higher Education Institutions for Societal Engagement) on ellu kutsutud loomaks kõikehõlmav hariduslik mudel, mis baseerub kogemuslikul ja probleemilahenduspõhisel õppel ning mille läbi oleks võimalik suurendada kõrgharidusinstitutsioonide ühiskondlikku kaasatust. Kõrgharidusinstitutsioonid mängivad noorte inimeste harimisel võtmerolli ka ühiskonna ja kultuuris peituvate väärtuste osas, andes neile olulisi oskusi ühiskonda lõimuda. Edu eelduseks on kõrgharidusinstitutsioonide õpetajate ja õpilaste oskus suurendada kultuuridevahelist mõistmist ja ühiskondlikku kaasatust.

Lisainfo:
Anna Ranczakowska
HEISE talveakadeemia koordinaator

eu-flag-erasmus_vect_posheise_logo