Res Musica 12. numbrisse on koondatud kaks valdkonda – etnomusikoloogia ja muusikalugu. Etnomusikoloogia artiklid käsitlevad paljude rahvaste muusikas esinevat, kuid seni vähe uuritud muusika esitamise vormi polümuusikat setodel ja leedulastel; üks artikkel vaatleb rakendusetnomusikoloogia vaatepunktist traditsioonilise muusika suvekoole. Muusikaloo artiklid keskenduvad kahele teemale 17.–18. sajandi muusikaelus: esiteks Johann Valentin Meder (1649–1719), kelle surmast möödus eelmisel aastal 300 aastat, teiseks puutepunktid õukondliku ning kodanliku muusikakultuuri vahel Hamburgis.

Väljaanne sisaldab ka nelja raamatuarvustust ja muusikateadusliku elu kroonikat. Res Musica nr 12 põhiartiklid on inglis- ja saksakeelsed, põhjalike eestikeelsete kokkuvõtetega. Numbri koostasid Žanna Pärtlas ja Anu Schaper. Uut numbrit saab osta teadussekretäri Aleksandra Dolgopolova käest (aleksandra@eamt.ee, ruum D523, tel 6675 808). Uue numbri hind on 7€.

Vt lähemalt