26. novembril ilmus Res Musica 10. number. Juubelinumbri koostasid Kristel Pappel ja Hannaliisa Uusma ning selle peateemad on loomepõhine uurimistöö ja popmuusika – valdkonnad, mida käsitletakse Res Musica kaante vahel esmakordselt. Loomepõhine uurimus ühendab kunstipraktika ja refleksiooni oma tegevuse üle ning käesolev number sisaldab kolme sellist käsitlust. Nende autoriteks on EMTAs doktorikraadi kaitsnud Christian M. Fischer, Mihhail Gerts ja Kristi Kapten, kelle artiklid põhinevad nende väitekirjadel. (Post)sovetlikust pop- ja folkmuusikast kirjutavad neli autorit ja käsitluste temaatika ulatub seto laulikute nõukogude ajal loodud poliitilistest lauludest ja nõukogude hipidest kuni postsovetliku hip-hopi ja Tommy Cashini. Põhjalike eestikeelsete resümeedega artiklid on seekord inglise keeles. Lisaks sisaldab number arvustusi ja muusikateadusliku elu kroonikat.

Res Musica on ainus muusikaalane teadusajakiri Eestis (vt. ka www.resmusica.ee). Kord aastas ilmuvat ajakirja annavad välja EMTA muusikateaduse osakond ja Eesti Muusikateaduse Selts.