Interpretatsioonipedagoogika eriala ja EMTA kirjastuse koostöös ilmus järjekordne, juba kuues artiklikogumik, mida võib õigusega „keelpilli eriväljaandeks” nimetada. Selleks on ka kaalukaid põhjusi – ennekõike viimaste aastate interpretatsioonipedagoogika suursündmusteks kujunenud Eesti keelpillimängu ja pedagoogika teedrajavate isiksuste juubelikonverentsid Vladimir Alumäe 100 (2017) ja Olavi Sild 70 (2019).

Konverentsidel peetud ettekanded on aluseks paljudele kogumiku artiklitele. Meie oma teenekate õppjõudude-didaktikute dots Niina Murdvee ja Katrin Talmari kõrval on suur heameel Tartu ülikooli teadur Kadi Tulveri artikli üle, kes vahendab aju-uuringute viimaseid tulemusi ja seoseid musitseerimisprotsessidega.

Üliõpilaste pedagoogiliste lõputööde ja üliõpilaskonverentside ettekannete hulgast on kogumikus esindatud laiemat huvi äratanud Airi Šleiferi uurimustöö põhjal valminud artikkel. Suureks auks oli võimalus avaldada maestra Ivi Tiviku kaks uut artiklit.

Kogumiku sisu ei piirdu aga ainult ja üksnes viiuliõpetusega. Lisaks keelpillimängijatele on selles palju kasulikku pilliõppealast lugemisvara ka kõigi teiste muusikaerialade esindajatele.

Lembit Orgse, professor
EMTA interpretatsioonipedagoogika õppejuht