Andres Pung
19.05.1955–27.03.2021

Lahkunud on muusikateadlane Andres Pung – suure südame ja missioonitundega haridusjuht, meie kaasteeline ja kauaaegne hea kolleeg, kes panustas elu jooksul muusika- ja teatriakadeemia arengusse nii vanemõpetaja, dotsendi, kateedri juhataja kui ka õppe- ja teadusprorektorina, 2004. aastast akadeemia auliikme ning viimastel aastatel vilistlaskogu eestvedajana.

Andrese teekond algas muusika- ja hariduslembesest kodust. Tema isa, akadeemik ja põllumajanduse akadeemia professor Aarne Pung oli musikaalne mees, kelle kodutalus oli olemas harmoonium ning klavergi oli olemas juba enne Andrese sündi. Lastemuusikakooli lõpetaski Andres klaveri erialal. Edasine õppetee oli ebatavaline, sest lisaks Heino Elleri nimelisele muusikakoolile õppis ta paralleelselt ka gümnaasiumis (Tartu II keskkoolis, praeguses Miina Härma gümnaasiumis), sest Andres soovis ülikooli minekuks saada tugeva baashariduse. Pärast keskkooli lõppu asus ta õppima Tallinna konservatooriumi muusikateaduse erialale ning keskendus muusikaanalüüsile. Teda huvitas, kuidas helilooja muusikateost loob, millised on muusikalised struktuurid, kuidas kuulaja neid tajub jne.

Aspirantuuri lõpetas Andres Pung 1983. aastal Peterburi konservatooriumis. Seejärel naasis ta Eestisse ning asus tööle meie akadeemias. Pärast iseseisvuse taastamist 1992. aastal alustas Andres rektori kutsel tööd õppeprorektorina. See oli huvitav aeg, mil koos mõttekaaslastega tuli tegelikult reformida kogu haridussüsteem ning panustada seeläbi ka Eesti riigi ülesehitamisse.

Andres Pung on ise öelnud, et see oli tohutult inspireeriv aeg. See kõik andis suurepärase võimaluse eneseteostuseks – isiksuse potentsiaali maksimaalseks avamiseks ja rakendamiseks –, see on midagi, mida ta pidas elus tervikuna äärmiselt oluliseks.

Missiooni hariduskorralduses kandis Andres Punga edasi ka siis, kui alustas 2003. aastal haridus- ja teadusministeeriumis tööd kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhatajana. Lisaks osales ta järjepidevalt paljudes töörühmades, nõu- ja otsustuskogudes, aga ka erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide töös. 2015. aastast oli ta sisekaitseakadeemia õppeprorektor.

Kolleegid jäävad Andresest puudust tundma. Hoiame mälestust ja langetame leinas pea, avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

 

Kasutatud materjal: Lauri Vanamölder „Eesti hariduse kujundaja Andres Pung“, VERBIS AUT RE 2/2019, lk 8–13.